curriculum vitae

JUDr. MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Specializuje se na poradenství v oblastech pojištění, finančních služeb a náhrady újmy.

Rozsáhlé znalosti a zkušenosti získala 15letou praxí ve vedoucích právních pozicích v České pojišťovně, Kooperativa pojišťovně a finanční skupině AXA. Zásadním způsobem přispěla k implementaci nového občanského zákoníku a projektu důchodové reformy v České pojišťovně.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Hovoří anglicky.

curriculum vitae

Mgr. HYNEK RŮŽIČKA, LL.M.

Specializuje se na poradenství v oblastech občanského práva a obchodních korporací.

Mimo advokacie působil také jako právník ve společnosti Generali PPF Holding B.V., kde odpovídal za významné právní projekty v České republice, na Slovensku a v Bulharsku. Jako vedoucí právního odboru České pojišťovny řídil širokou škálu agend v oblasti právního poradenství, soudních sporů, compliance a vymáhání pohledávek.

Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity a postgraduální studium evropského práva na University of Durham. Hovoří anglicky.

curriculum vitae

Mgr. Lucie Albínyiová (advokátní koncipient)

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala dlouhodobé zahraniční studijní pobyty na Saxion University of Applied Sciences v Enschede v Nizozemí a na Károli Gaspár University of the Reformed Church v Budapešti v Maďarsku. Zaměřuje se na pojistné právo a náhradu újmy. Hovoří anglicky.

curriculum vitae

Mgr. Monika Perutková (advokátní koncipient)

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci odborných praxí si během studia osvojila rozsáhlé znalosti z oblasti práva obchodních korporací, vymáhání pohledávek, insolvenční, exekuční a pozůstalostní agendy. Zaměřuje se na pojistné právo a náhradu újmy. Hovoří anglicky.

Občanské právo

Poskytujeme lidem právní služby ve všech životních situacích s důrazem na ochranu vlastnictví a poradenství při uzavírání smluv.

Sepisujeme smlouvy darovací, kupní, nájemní, licenční, o dílo, o výpůjčce, o zprostředkování, o zatížení věci služebností a další. Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva.

Zastupujeme klienty v řízení před soudy a správními orgány, vymáháme pohledávky.

Obchodní právo

Poskytujeme podnikatelům právní služby při vlastnictví a řízení obchodních korporací a v obchodních vztazích.

Zakládáme obchodní korporace, zabezpečujeme převody majetkových účastí a obstaráváme změny a přeměny korporací. V rámci fúzí a akvizic provádíme due diligence obchodních korporací a připravujeme transakční dokumentaci. Řešíme komplexní smluvní vztahy, sepisujeme adhezní smlouvy, obchodní podmínky a řešíme ochranu spotřebitele.

Náhrada škody a nemajetkové újmy

Díky rozsáhlým teoretickým znalostem i praktickým zkušenostem poskytujeme vysoce odborné poradenství v oblasti odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě újmy.

Uplatňujeme nároky a poskytujeme poradenství například při dopravních nehodách, újmách na zdraví způsobených lékařskými výkony, škodách způsobených provozní činností a zvlášť nebezpečnými provozy, škodách způsobených vadou výrobku, zvířetem, závadou ve schůdnosti chodníku a sjízdnosti vozovky, informací a radou, nebo při škodách na odložených a vnesených věcech.

Poskytujeme poradenství a zastupujeme klienty při odškodňování bolesti, ztížení společenského uplatnění, náhrady ztráty na výdělku, nákladů spojených s péčí o zdraví, ale i duševních útrap při ublížení na zdraví a při usmrcení blízkých osob. Vymáháme náhrady při poškození věci a při poranění zvířete.

Pojištění a finanční služby

Disponujeme rozsáhlými a unikátními znalostmi pojistných, penzijních a jiných finančních produktů i právní regulace poskytovatelů finančních služeb. Díky tomu poskytujeme vysoce odborné poradenství pojišťovnám, penzijním společnostem, zprostředkovatelům finančních služeb i jejich klientům.

Specializujeme se na poradenství v oblasti přípravy pojistných a finančních produktů a související smluvní dokumentace. Poskytujeme školení na míru v oblasti regulace pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a dalších poskytovatelů finančních služeb.

Vybrat kancelář:

  • PRAHA

  • |

  • BRNO

SÍDLO PRAHA

+420 731 617 488

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

POBOČKA BRNO

+420 731 617 488

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

Poskytovatelem právních služeb je Mgr. Hynek Růžička, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 15370.

Dne 5.2.2016 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (pověření na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.

SÍDLO PRAHA

+420 731 617 488

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

POBOČKA BRNO

+420 731 617 488

U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

Dne 5.2.2016 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (pověření na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.

curriculum vitae

JUDr. MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Specializuje se na poradenství v oblastech pojištění, finančních služeb a náhrady újmy.

Rozsáhlé znalosti a zkušenosti získala 15letou praxí ve vedoucích právních pozicích v České pojišťovně, Kooperativa pojišťovně a finanční skupině AXA. Zásadním způsobem přispěla k implementaci nového občanského zákoníku a projektu důchodové reformy v České pojišťovně.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Hovoří anglicky.

curriculum vitae

Mgr. HYNEK RŮŽIČKA, LL.M.

Specializuje se na poradenství v oblastech občanského práva a obchodních korporací.

Mimo advokacie působil také jako právník ve společnosti Generali PPF Holding B.V., kde odpovídal za významné právní projekty v České republice, na Slovensku a v Bulharsku. Jako vedoucí právního odboru České pojišťovny řídil širokou škálu agend v oblasti právního poradenství, soudních sporů, compliance a vymáhání pohledávek.

Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity a postgraduální studium evropského práva na University of Durham. Hovoří anglicky.

TÝM

Mgr. Lucie Albínyiová (advokátní koncipient)

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala dlouhodobé zahraniční studijní pobyty na Saxion University of Applied Sciences v Enschede v Nizozemí a na Károli Gaspár University of the Reformed Church v Budapešti v Maďarsku. Zaměřuje se na pojistné právo a náhradu újmy. Hovoří anglicky.

Mgr. Monika Perutková (advokátní koncipient)

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V rámci odborných praxí si během studia osvojila rozsáhlé znalosti z oblasti práva obchodních korporací, vymáhání pohledávek, insolvenční, exekuční a pozůstalostní agendy. Zaměřuje se na pojistné právo a náhradu újmy. Hovoří anglicky.

Občanské právo

Poskytujeme lidem právní služby ve všech životních situacích s důrazem na ochranu vlastnictví a poradenství při uzavírání smluv.

Sepisujeme smlouvy darovací, kupní, nájemní, licenční, o dílo, o výpůjčce, o zprostředkování, o zatížení věci služebností a další. Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva.

Zastupujeme klienty v řízení před soudy a správními orgány, vymáháme pohledávky.

Obchodní právo

Poskytujeme podnikatelům právní služby při vlastnictví a řízení obchodních korporací a v obchodních vztazích.

Zakládáme obchodní korporace, zabezpečujeme převody majetkových účastí a obstaráváme změny a přeměny korporací. V rámci fúzí a akvizic provádíme due diligence obchodních korporací a připravujeme transakční dokumentaci. Řešíme komplexní smluvní vztahy, sepisujeme adhezní smlouvy, obchodní podmínky a řešíme ochranu spotřebitele.

Náhrada škody a nemajetkové újmy

Díky rozsáhlým teoretickým znalostem i praktickým zkušenostem poskytujeme vysoce odborné poradenství v oblasti odpovědnosti za škodu a povinnosti k náhradě újmy.

Uplatňujeme nároky a poskytujeme poradenství například při dopravních nehodách, újmách na zdraví způsobených lékařskými výkony, škodách způsobených provozní činností a zvlášť nebezpečnými provozy, škodách způsobených vadou výrobku, zvířetem, závadou ve schůdnosti chodníku a sjízdnosti vozovky, informací a radou, nebo při škodách na odložených a vnesených věcech.

Poskytujeme poradenství a zastupujeme klienty při odškodňování bolesti, ztížení společenského uplatnění, náhrady ztráty na výdělku, nákladů spojených s péčí o zdraví, ale i duševních útrap při ublížení na zdraví a při usmrcení blízkých osob. Vymáháme náhrady při poškození věci a při poranění zvířete.

Pojištění a finanční služby

Disponujeme rozsáhlými a unikátními znalostmi pojistných, penzijních a jiných finančních produktů i právní regulace poskytovatelů finančních služeb. Díky tomu poskytujeme vysoce odborné poradenství pojišťovnám, penzijním společnostem, zprostředkovatelům finančních služeb i jejich klientům.

Specializujeme se na poradenství v oblasti přípravy pojistných a finančních produktů a související smluvní dokumentace. Poskytujeme školení na míru v oblasti regulace pojišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a dalších poskytovatelů finančních služeb.

Vybrat kancelář:

  • PRAHA

  • |

  • BRNO

SÍDLO PRAHA

+420 731 617 488

U průhonu 1589/13a,
Holešovice,
170 00 Praha 7

POBOČKA BRNO

+420 731 617 419

Nové sady 996/25,
Staré Brno,
602 00 Brno

Poskytovatelem právních služeb je Mgr. Hynek Růžička, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev.č. 15370.

Dne 5.2.2016 byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (pověření na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.